Στρατηγική Social Media: Πώς να την εφαρμόσετε

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει ουσιαστικά επιβάλλει τη χρήση των social media στις εταιρείες. Με το πέρασμα των ετών κι έχοντας αξιολογήσει το αν πρέπει να εισάγουν μια τέτοια νέα πολιτική, οι περισσότερες από αυτές προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα αναζητώντας νέους τρόπους λειτουργίας που τις βοηθούν στην υποστήριξη της εξέλιξής τους.

Εδώ λοιπόν θα δούμε τι ακριβώς πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους οι επιχειρήσεις προκειμένου να εισαγάγουν και να εφαρμόσουν μια πολιτική βασισμένη στα social media:

 

  • Καθορίστε τον αντικειμενικό σας σκοπό

Η δημιουργία μιας στρατηγικής που βασίζεται στα social media αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, όχι μόνο γιατί απαιτεί μια προσεκτική διερεύνηση του εσωτερικού της επιχείρησης ώστε να εδραιωθούν οι κατάλληλες πρακτικές, πολιτικές και οι παράμετροι, αλλά απαιτεί και την ανίχνευση του εξωτερικού της περιβάλλοντος, με σκοπό τον καθορισμό του επιπέδου εμπλοκής με τα εν λόγω εργαλεία.objectives

Καθορίστε τον λόγο που εισέρχεστε στα social media και τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε με την κίνηση αυτή. Κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής των social media, το βήμα αυτό είναι απολύτως απαραίτητο ώστε να προσδιοριστεί το κέρδος της επένδυσης για την επιχείρηση ή για την ανάπτυξη περαιτέρω εσωτερικών δεικτών.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η στρατηγική που ανέπτυξε η General Motors, η οποία έθεσε πολύ συγκεκριμένους στόχους που ήθελε να επιτύχει. Οι στόχοι αυτοί ήταν:

α)   Να γίνουν περισσότερο υπεύθυνοι προς τον καταναλωτή.

β)  Να αξιοποιήσουν την αξιολόγηση του εκάστοτε καταναλωτή πιο γρήγορα κι αποτελεσματικά από τις προηγούμενες παραδοσιακές μεθόδους που χρησιμοποιούσαν.

c)  Να μετατρέψουν το brand τους σε ένα brand πιο προσιτό στον έξω κόσμο, δείχνοντας την ανθρώπινη πλευρά της μάρκας τους μέσω της προσωπικότητας και της όρεξης για δουλειά των ανθρώπων που εργάζονται στην εταιρεία.

d)  Να προωθήσουν το προϊόν και να παρέχουν πλήρη πληροφόρηση όσον αφορά την εταιρεία και το σκοπό της.

 

Ένα βασικό πλεονέκτημα του πρώτου αυτού βήματος είναι ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ακολουθεί το χρονολόγιο και τους στόχους που έχει θέσει για την εφαρμογή της στρατηγικής. Τις περισσότερες φορές, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν θέσει τους ακριβείς σκοπούς της στρατηγικής τους, δεν καταφέρνουν να την εφαρμόσουν.

Επίσης, ο καθορισμός του αντικειμενικού σκοπού προωθεί μια ανάλυση και συζήτηση για καλύτερο μανατζμεντ στο εσωτερικό της επιχείρησης. Αυτό συχνά επιτυγχάνεται με την δημιουργία μιας νέας θέσης η οποία θα καλυφθεί από συγκεκριμένο εργαζόμενο της επιχείρησης κι οποίος θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των σελίδων της επιχείρησης στα social media, την ανανέωση του περιεχομένου τους και την ανταπόκριση στα μηνύματα πελατών και μη εντός 24ωρου.

 

  • Βρείτε έναν ειδήμων! 

Η εφαρμογή μιας στρατηγικής βασισμένης στα social media είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο με το οποίο οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες τάσεις που επιβάλλει η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό, κάποιο τμήμα μέσα στην επιχείρηση πρέπει να είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της στρατηγικής ώστε να μπορούν να λαμβάνονται οι αποφάσεις και να απευθύνονται οι υπόλοιποι για σχετικά θέματα.

team

Το τμήμα που θα οριστεί υπεύθυνο για τα social media εξαρτάται από το μέγεθος και την κουλτούρα της επιχείρησης. Στο παράδειγμα της General Motors, η ομάδα που έχει αναλάβει τα social media είναι αυτή του τμήματος επικοινωνίας, δίνοντας αναφορά στον Αντιπρόεδρο Επικοινωνίας της εταιρείας. Αυτό συνέβη διότι βάσει κουλτούρας και πολιτικής, η συγκεκριμένη εταιρεία θεωρεί πως η θέση των social media ανήκει στην ηγεσία της επικοινωνίας και αποτελεί ουσιώδες κομμάτι της ευρύτερης λειτουργίας της επικοινωνίας με τους πελάτες. Κάποιες μικρότερες επιχειρήσεις δε θα μπορούσαν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο μοτίβο λόγω της εσωτερικής δομής τους και πιθανότατα θα ενσωμάτωναν τα social media στο τμήμα του μάρκετινγκ ή των πωλήσεων.

Στην περίπτωση που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί κάποιο μέλος της εταιρείας για να διαχειρίζεται τα social media, η επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη ή συμβούλου θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει μια καλή λύση στις σημερινές επιχειρήσεις. Ο πρωτεύων σκοπός της επιχείρησης είναι η κάλυψη από κάποιο εσωτερικό μέλος αφού θα γνωρίζει πολύ καλύτερα τους στόχους της επιχείρησης και η δέσμευση του προς την εταιρεία είναι μεγαλύτερη. Όμως αρκετές φορές, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εξωτερικούς φορείς, χωρίς αυτό απαραίτητα να είναι αρνητικό αφού δίνεται η ευκαιρία σε ένα νέο συνεργάτη να αποδείξει την αξία του και να γίνει μέλος της επιχείρησης-οικογένειας, προσδίδοντας σε αυτήν, αξία.

 

  • Λάβετε υπ’ όψιν τους εργαζομένους σας

 

Αυτό αποτελεί ίσως και το σημαντικότερο βήμα μετά την απόφαση της δημιουργίας μιας στρατηγικής βασισμένης στα social media. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιλαμβάνονται σε βάθος το επίπεδο γνώσης και ενδιαφέροντος που έχουν οι εργαζόμενοι τους για τα νέα αυτά εργαλεία ανάπτυξης και φυσικά να παρέχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για την σωστή διαχείρισή τους.

consider your employees

Πολλές επιχειρήσεις στηρίζονται σε άτομα που δίδουν πληροφορίες σε «εθελοντική» βάση. Αυτό γίνεται μέσω των συζητήσεων (discussion forums) που διατίθενται στα περισσότερα εργαλεία, όπου αρκετοί καταγράφουν τη δική τους εμπειρία στις συνδιαλλαγές τους με την εταιρεία παρέχοντας έτσι σωρεία πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται όπως επίσης και την υποστήριξη που παρέχεται μετά την πώληση.

Ανεξαρτήτως μεγέθους, κάποιες εταιρείες παρείχαν ένα online εκπαιδευτικό υλικό στους εργαζομένους με σκοπό τη διευκρίνιση του πως/γιατί/που δεσμεύονταν με τη χρήση των social media. Όσοι περνούσαν από το στάδιο εκμάθησης των εργαλείων αυτών ήταν υπεύθυνοι για την μετάδοση της γνώσης στους υπόλοιπους εργαζομένους για να μπορούν όλοι να εξοικειωθούν με τη νέα πολιτική. Μέσα στα πλαίσια αυτά, δημιουργήθηκε και ένα ξεχωριστό εσωτερικό blog για να μπορούν οι εργαζόμενοι να υποβάλλουν ερωτήματα και να ξεκινούν συζητήσεις που αφορούν τα social media και να δίδουν επίσης πληροφορίες για τη χρήση τους.

Η μέθοδος αυτή προσέδωσε μεγαλύτερη τεχνική γνώση στους εργαζομένους, αφού ήδη κατείχαν εκτενή εμπειρία μέσω της χρήσης των social media για προσωπικούς λόγους. Η προϋπάρχουσα εμπειρία λοιπόν βοήθησε τους υπαλλήλους των εταιρειών να αντιληφθούν και να επικεντρωθούν στη στρατηγική κι εμπορική πλευρά των σύγχρονων αυτών εργαλείων, πράγμα το οποίο αποτέλεσε μεγαλύτερο κίνητρο για την εφαρμογή της γενικότερης στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης εφόσον θα εφήρμοζαν στην πράξη περαιτέρω λειτουργίες εφαρμογών που ήδη χρησιμοποιούσαν.

 

  •  Ελέγξτε το επίπεδο τεχνολογίας που χρησιμοποιείτε

 technology

Παρότι η χρήση των social media δεν αποτελεί μια τεράστια επένδυση για τις εταιρείες του σήμερα, είναι ακόμη σημαντικό να ελέγχουν οι εταιρείες τις τεχνολογικές δυνατότητες που διαθέτουν για να μπορούν να εξακριβώσουν πως η εφαρμογή της νέας στρατηγικής θα μπορέσει να υποστηριχθεί αποτελεσματικά.

Με λίγα λόγια, πριν εδραιωθεί μια νέα στρατηγική στην εταιρεία, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πλήρης και σε βάθος κατανόηση στα εξής:

α. Ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτούς τους λογαριασμούς.

β. Αν υπάρχουν προγράμματα προστασίας που θα εμποδίζουν την πρόσβαση.

γ. Ποιοι κανόνες διέπουν την πολιτική σχετικά με το περιεχόμενο που θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και το χρόνο που αυτό θα καταβάλλεται .

Για την τήρηση των παραπάνω, αρκετές εταιρείες ανέπτυξαν δικό τους σύστημα για την χρήση των social media βελτιώνοντας την υπάρχουσα τεχνολογία, πράγμα το οποίο τους έδωσε τη δυνατότητα να μπορούν να ελέγχουν τις δημοσιεύσεις τους όσον αφορά την ποιότητα και την καταλληλότητα του περιεχομένου τους.

 

  • Πρώτα ακούστε!

 

Πολλά πράγματα μπορείτε να τα μάθετε καθώς παρακολουθείτε τις κινήσεις των άλλων. ΜΗΝ φοβάστε να ρωτήσετε οποιαδήποτε ερώτηση είτε στο διαδίκτυο είτε εκτός αυτού έτσι ώστε να μπορέσετε να μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερα.       

L1stEN

Φυσικά από την πληθώρα των πληροφοριών που λαμβάνετε συνεχώς, αρκετές ιδέες πρέπει να απορριφθούν εξαρχής, ιδίως αυτές που δεν ταιριάζουν με τη γενικότερη πολιτική της εταιρείας σας. Εξάλλου δεν είναι δυνατόν όποια μέθοδος ή τεχνική υπάρχει να εφαρμόζεται παντού! Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες βασικές αξίες που παραμένουν σταθερές για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν να εφαρμόσουν τα social media στην καθημερινότητά τους, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διαφάνεια κι η αυθεντικότητα.

Από το 2010 και μετά, η πλειοψηφία των εταιρειών έχει κάνει εντατικές προσπάθειες να προσαρμοστεί στις τάσεις που επιβάλλουν τα τεχνολογικά μέσα. Παρόλο που η χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης είναι πολύ εύκολη και διαδεδομένη στους χρήστες, δεν συνεπάγεται πως η ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής και η σωστή εφαρμογή της είναι εξίσου εύκολη. Ο σωστός προγραμματισμός κι η εφαρμογή αποτελούν τα σημεία κλειδιά για την επιχείρησή σας.

Share it:

About Πολυξένη Λίτση

H Πολυξένη Λίτση μεγάλωσε στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εργάστηκε για ένα διάστημα στον τομέα του Marketing και του Administration, όπου και ανέπτυξε επικοινωνιακές δεξιότητες και απέκτησε πολύτιμη για τα πρώτα της βήματα γνώση. Έχοντας ως όνειρο ζωής μια εμπειρία στο εξωτερικό, αποφάσισε να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *